Tulevaisuuden seniorit eroavat toisistaan niin fyysiseltä kuin psyykkiseltä kunnoltaan,
elintavoiltaan, elämänkatsomukseltaan, sosioekonomiselta asemaltaan ja
henkilöhistorialtaan. He ovat yksilöitä ja haluavat tulla kohdelluiksi yksilöinä. Juuri ryhmän
heterogeenisuuden vuoksi heidän käyttäytymistään ja valintojaan tulevaisuuden
seniorimarkkinoilla on vaikea ennakoida. Tulevaisuuden seniorien ennakoidaan kuitenkin
eroavan edellisestä sukupolvesta etenkin suuremman keskimääräisen varallisuutensa,
kouluttautuneisuutensa, liikkuvuutensa ja pienemmän perhekokonsa vuoksi.
Tulevaisuuden seniorien ennakoidaan myös olevan aikaisempia sukupolvia valmiimpia
sijoittamaan varallisuuttaan asumiseensa, lomailuun ja matkailuun ja erilaisten
palveluiden hyödyntämiseen.

Lähde: Selvitys senioriasumisen trendeistä ja innovaatioista
(Anu Raappana ja Riikka Tiitta, 2008)