Rekisterin ylläpitäjä:
Varttuneiden asumisoikeusyhdistys Jaso
Sepänkatu 4, 1. kerros, 40100 JYVÄSKYLÄ

Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
sinikka.tyynela@jasoasunnot.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hallinnointiin ja hoitamiseen
(Lakisääteinen velvoite ylläpitää jäsenrekisteriä, Laki asumisoikeusyhdistyksistä 1072/194 3. luku)

Asiakkaan ilmoittamat tiedot muodostavat henkilötietorekisterin:

-jäsenistä jäsentiedotteen ja vuosikokouskutsun lähettämistä varten

-asuntoa hakevista asunnon tarjoamista ja sopimusasiakirjoja varten

-asukkaista asumisoikeustietoja varten

Rekisterin tietosisältö:

– nimitiedot
– syntymäaika (ei henkilötunnusta 1.6.2018 alkaen)
– osoitetiedot (jäsenen osoite, asuntoa hakevan osoite, asukkaan osoite)
– sähköpostiosoitetiedot
– puhelinnumero

Säännönmukaiset tietolähteet:

Asiakkaan antamat tiedot joko paperi- tai sähköisellä lomakkeella (asunnon- ja jäsenyyden hakemislomake)

Tietojen säännönmukaiset luovutukset, siirrot ja säilytys:

– tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti
– yksittäisten asukkaitten tietojen luovuttaminen vain taloushallinnon tarpeisiin varaus- ja asumisoikeusmaksun sekä käyttövastikkeen maksamista varten.

Tietoja ei siirretä EU:n  tai ETA:n ulkopuolelle eikä kolmannelle osapuolelle.

Tietoja säilytetään voimassaolevan henkilötieto- ja arkistolainsäädännön mukaisesti ja turvallisesti sekä paperiarkistossa että tietojärjestelmässä. Tietoihin on rajattu pääsy.

Start typing and press Enter to search