Uusi laki asumisoikeusasunnoista astui voimaan 1.1.2022. Uuden lain mukaisia asukasvalintasäännöksiä aletaan soveltaa 1.9.2023 alkaen. Jatkossa asumisoikeusyhteisöt tekevät asukasvalinnan itse, minkä on tarkoitus yksinkertaistaa ja nopeuttaa asukasvalintaa. ARA:n nettisivuilta www.ara.fi löydät erilaista ohjeistusta ja tietoa lakiuudistuksesta, sen käyttöönotosta ja muista asumisoikeuteen liittyvistä asioista. Tämän oppaan tarkoituksena on kuvata sitä, miten lakiuudistusta sovelletaan Jasolla asukasvalinnan osalta.

Lue opas aiheesta