Varttuneiden asumisoikeusyhdistys Jason yhdistyksenkokous muutti sääntöjään. Asukkaiden ikäraja aleni 22.10.2014 tehdyllä päätöksellä kuudestakymmenestä (60) viiteenkymmeneenviiteen (55) vuoteen.

Samassa kokouksessa päätettiin, että Jason toiminta-alue voi tarvittaessa olla Jyvässeudun lisäksi koko Keski-Suomen maakunta.

Yhdistyksen säännöt 2 §:

”Yhdistys toimii Keski-Suomen maakunnassa ja sen tarkoituksena on edistää 55 vuotta täyttäneiden henkilöiden edellytyksiä monipuoliseen ja virikkeelliseen elämään ja sosiaaliseen kanssakäymiseen tukemalla heidän mahdollisuuttaan asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.”