Lukijalle

Kaikissa ikäihmisiä koskevissa suunnitelmissa lukee tavoitteena kotona asumisen tukeminen. Tavoite on hyvä. Ikäihmisten ja yhteiskunnan kannalta on tärkeää, että jokainen saisi ja voisi elää omassa kodissaan ja hankkia tarvitsemansa palvelut omin avuin tarpeen tullen. Kun tämä ei ole mahdollista, tarvitaan uudenlaisia asumisen ratkaisuja. Tässä julkaisussa kerrotaan tarina yhteisöllisestä asumisesta eräänä ratkaisumahdollisuutena tavoitteeseen pääsemiseksi.

Tarve esteettömille ja laadukkaille kodeille kasvaa tulevaisuudessa. Tarvitaan asumisen muotoja, joissa palveluiden tarve ei synny välittömästi toimintakyvyn heikentyessä. Asuntojen tulisi olla lähellä palveluita. Lisäksi kotien tulisi olla sellaisia, että palveluiden tuominen niihin on oikeasti mahdollista. Tilojen tulisi mahdollistaa asukkaiden sosiaalinen yhteistoiminta. Yhteisöllisellä asumisen mallilla voidaan ylläpitää toimintakykyä ja näin siirtää tai vähentää palvelutarvetta tai jopa poistaa niitä. JASO:n yhteisöllisen asumisen mallilla on haettu vastausta kaikkiin
edellä mainittuihin tarpeisiin.

Tästä alkaa tarina Varttuneiden asumisoikeusyhdistyksen (myöhemmin Jaso) syntymisestä, kasvun alkuvaiheista ja tulevaisuuden suunnitelmista. Yhdistyksen kokouksessa Jason senioritalojen nimeksi valittiin ILONA eli ikääntyville laatua, osallisuutta, neuvoja ja aktiviteetteja arkeen. Nimellä viestitään laatua ja positiivisuutta, mitä Jaso toiminnassaan toteuttaa. Jaso ja sen asukkaat ovat toistensa ilona.

Lue Jason tarina tästä

Julkaisuun haastateltiin muutamia Jason asukkaita ensimmäisenä valmistuneesta Huhtasuon Ilona -talosta. Jokaisen asukkaan tarina olisi ollut kertomisen arvoinen. Haastateltaviksi pyydettiin asukkaita erilaisista elämäntilanteista. Kiitos teille, jotka kerroitte tarinanne. Tarinat ovat asukkaiden aitoja kertomuksia. Pelkästään nämä tarinat vakuuttavat lukijan yhteisöllisen asumisen kasvavasta tarpeesta.

Jasosta tehdään myös tieteelliset kriteerit täyttävä tutkimus. Artikkelin tästä ovat kirjoittaneet Outit Jolanki ja Teittinen. Yhteisöllisen asumisen toimintatapa on yhteiskunnallisesti tärkeä. Julkaisussa puheenvuoron tästä näkökulmasta saa kaupungin maankäytöstä ja tonttiasioista vastaava insinööri Paula Hartman.

Jason Tarina

Toivomme, että Jason tarina innostaa virkamiehiä, päättäjiä, yrittäjiä, ikäihmisiä ja koko yhteiskuntaa toimimaan rohkeasti ikäihmisten asumisen ratkaisuja mietittäessä. Tästä syystä tarina Jasosta ja Ilona-taloista kirjoitettiin. Syntyneeseen malliin voi tulla tutustumaan lähemminkin ja sitä saa kopioida vapaasti. Yhteisöllisen asumisen laajeneminen olisi suotavaa ja toivottavaa.

Jyväskylässä 27.3.2015
Sinikka Tyynelä ja Ulla Halonen