Palokan Ilona
MUISTIO  26.8.2020

Palokan Ilonalaisten tapaaminen Sepänkeskuksessa

1. Tapaamisen aloitus ja alustus

Palokan Ilonan asukastoimikunnan puheenjohtaja Merja Paukama alusti tilaisuutta. Tapaamiseen oli kutsuttu keskusteluavuksi kirkon diakonityöntekijä Elina Romar ja isännöitsijä Toni Tikkanen sekä rakennusvalvoja Pasi Korhonen. Tarja Kärkkäinen hoiti keittoruokailun ja kahvituksen paikalle, myös tulipaloiltana ensimmäiset tarjoamiset tulivat Tarja Kärkkäisen kautta.

2. Keräysasiaa

Asiakaspalvelupäällikkö Maiju Luukkola kertoi Jyväskylän seurakunnan keräyksestä. Diakoniatyö on saanut lahjoituksena varoja vähävaraisille Palokan Ilonan asukkaille. Keräysvarat ohjautuvat diakoniatyön kautta ja tähän liittyen voi olla yhteydessä diakonissa Elina Romariin yhteystiedot: 040-5609910 elina.romar@evl.fi

Toiminnanohjaaja Annukka Jernvall kertoi Ilona- talojen keräyksestä sekä paikalle lahjoitetuista kengistä. Lahjoituksina on vaatteita, sekä kodin irtainta. Kuokkalan yritys lahjoitti uusia kenkiä, niitä paikan päällä. Annukka koordinoi keräystä talojen sisällä ja erilaisiin tarpeisiin liittyen voi olla yhteydessä Annukkaan (040 837 0511).

3. Isännöitsijä Toni Tikkanen

Isännöitsijä Toni Tikkanen kertoi, että vahinkokartoitukset ovat talolla kesken. Myös Otkes tutkii paloa. Kosteusmittaukset tullaan tekemään ja arvioitu rakentamisaika on 1–2 vuotta, mutta tarkempaa aikataulutietoa ei vielä ole. Puolen tunnin käynnit on päästy tekemään, rakennusvalvonta on määritellyt talossa käyntejä. Talossa on vielä paljon tavaraa, jokaisen on sovittava oman vakuutusyhtiön kanssa, kuinka tavaroiden kanssa toimitaan. Kannattaa ottaa itse yhteyttä vakuutusyhtiöön, jos yhteydenottoa ei kuulu. Jos asukas tyhjentää asunnon itse, tulee ottaa yhteys Isännöitsijään, hän ottaa yhteyttä saneerausliikkeeseen ja valvojaan, sopien käynnit.

4. Kysymyksiä Tonille

Kysymyksiä tuli mm. häkkivarastoihin liittyen. Niihin ei saa jättää tavaroita ja varastot voidaan tyhjentää silloin, kun muukin irtain (tulee sopia vakuutusyhtiön/ työmaan kanssa). Mikäli on epäselvyyksiä, yhteyttä voi ottaa Toni Tikkaseen p. 044–7372264. Tikkanen ottaa tarvittaessa yhteyttä JVT- ja Pesutekniikka -saneerausliikkeeseen, joka toimii parhaillaan talolla.

Riippuu vakuutusyhtiöstä ja vakuutusten sisällöstä, kuinka eri vakuutusyhtiöt ovat toimineet.

Kysyttiin myös, kannattaako avaimet säilyttää. Toni Tikkanen kertoi, että avaimet kannattaa säilyttää.

Kysyttiin myös, miten toimitaan, kun vakuutusyhtiöt ovat kysyneet onnettomuusselostetta ja vahinkoraporttia. Jos vakuutusyhtiöt tiedustelevat näitä, voi ohjata vakuutusyhtiön kysymään asiaa isännöitsijältä sähköpostitse toni.tikkanen@yrityskonsultit.com

Toni lisäsi vielä, että vastikkeet palautetaan heinäkuun 10. päivän jälkeen heinäkuun loppuun olevalta ajalta. Vakuusmaksut pysyvät sisällä, ellei asukas halua irtisanoa asuntoaan. Irtisanomisesta tulee toimittaa kirjallinen asiakirja asiakaspalvelupäällikkö Maiju Luukkolalle.

5. Valvoja Pasi Korhonen/ Inmeco

Vakuutusyhtiö on valtuuttanut Inmecon rakennusvalvontaan. Korhonen kertoi, että asuntojen tyhjennys on käynnissä, vakuutusyhtiöt ja asukkaat sopivat tyhjennyksistä. Talo on sääsuojattu. Varsinaisten asuntojen kosteusmittaukset tehdään, kun asunnot on tyhjätty. Ylimmissä asunnoissa suurimmat vauriot. Porraskäytävissä on nähtävillä vesivaurioita. Eri talojen väliosa tullaan todennäköisesti purkamaan, sillä Mehiläisen osa on pahiten vaurioitunut. Oloneuvoksen puolella SRV tekee korjaustöitä. Näillä tiedoilla mitä on, talo laitetaan kuntoon.

6. Kysymyksiä valvojalle

Asukkaat kysyivät voiko kuntosalia käyttää? Korhosen mukaan laitteet siirretään Oloneuvoksen tiloihin säilytykseen.

Kysyttiin myös, milloin C-rappua tyhjennetään? Korhosen mukaan se riippuu asukkaiden asuntojen tyhjäämisestä, jonka ovat vakuutusyhtiöiden kanssa sopineet. Koska kohteessa toimii monia vakuutusyhtiöitä, on ensin tyhjennetty D-porras ja sitten C-porras. Kellarikomerot tulisi tyhjentää samalla kuin asunto. Polkupyörien tyhjennys onnistuu, kun sovitaan päivä.

Kysyttiin myös, mikä käsitys on valvojalla korjausaikataulusta. Asia riippuu kosteusmittauksista. Kuukauden päästä tiedetään karkeasti rakentamisen aikataulusta, tuskin kuitenkaan 2 vuotta.

Kysyttiin myös sitä, kuinka talo saadaan korjattua, kun kaikki savu ja lika on jäänyt kanaviin yms.? Valvoja kokemus vastaavasta on, että yleensä tällaiset viat saadaan hyvin korjattua. Savu ei ole liikkunut sisällä ilmastoinnin sulun jälkeen, vaan lähinnä ulkopuolella.

Kysyttiin, korjataanko takuukorjauksiin liittyviä asioita. Niistä keskustellaan SRV:n kanssa ja näin ajatus, että asunnot tulee asianmukaiseen kuntoon.