Aiomme aloittaa vuoden 2013 aikana senioritalon rakentamisen Huhtasuolla. Tähän  päivitämme jatkossa ajankohtaisia uutisia ja tietoja tapahtumista, joissa olemme kertomassa rakennuskohteestamme.

Toimintamallimme:
Jason asumisoikeustalossa asukkaat voivat asua turvallisesti omissa asunnoissaan. Talossa työskentelee palveluohjaaja, joka auttaa asukkaita hankkimaan omia tarpeita vastaavia palveluja sekä tukitoimia. Asumisen tukemisella pyritään siihen, että asukkailla on mahdollisuus asua omassa asunnossaan elämänsä loppuun asti.

Varttuneiden asumisoikeustaloissa toteutetaan yhteisöllistä asumista, joka tarkoittaa, että asukkaat voivat toimia yhdessä ja harrastaa yhteisiä asioita. Heille järjestetään ryhmä- ja sosiaalista virkistystoimintaa. Talon järjestämiin toimintoihin asukkaat voivat osallistua omien halujensa ja kykyjensä mukaan. Tavoitteena on, että talossa on asukkaiden toimintakykyä tukevat sosiaaliset suhteet ja lämmin, keskinäisen avun ilmapiiri. Taloon kehitetään yhteisöllinen asumisen tavat yhdessä asukkaiden kanssa.

Jaso asuminen