Jason ylimääräinen kokous pidettiin keskiviikkona 23.11.2022. Jyväskylän ammattikorkeakoulun Lutakon kampuksen Dynamon auditoriossa.

Kokoukseen saapui yhteensä 52 jäsentä, jotka edustivat valtakirjoilla 140 jäsentä.

Kokouksessa hallitus valtuutettiin ostamaan Tapionkadun puoleinen tontti ARA:n hyväksymällä hinnalla, asemakaavan muutoksen saatua lainvoiman, sekä aloittamaan hankkeen suunnittelu. Lisäksi päätettiin, että hankkeen kustannusten varmistuttua, yhdistyksen ylimääräinen kokous päättää hankkeen jatkamisesta ja lainan ottamisesta. Samulinniityn hankkeesta päätettiin vähäisen kiinnostuksen vuoksi luopua.

Ympäristöministeriön asettamaan, valtakunnalliseen asumisoikeusasioiden neuvottelukuntaan valittiin Jason edustajaksi Anna Maunula ja varajäseneksi Tapio Ruosteinen.