Jyväskylässä perustettu asumisoikeusyhdistys Jaso aikoo kääntää uuden lehden vanhusten asumisen kehittämisessä. Siinä, että joukko aktiivisia eläkeläisiä tai eläkeikää lähestyviä ihmisiä alkaa yhdessä ja omatoimisesti varautua vanhenemiseensa, ei sinänsä ole mitään kovin uutta. Tällaisia ratkaisuja on toteutettu mm. Tampereella ja Helsingissä. Uutta sitä vastoin on se, että Jaso tarjoaa aktiivista kumppanuutta kaupunkisuunnittelusta, maankäytöstä ja vanhuspalvelujen kehittämisestä vastaaville toimijoille vanhusasumisen konseptin uudistamiseksi.

Asumisoikeusyhdistysmalli on parhaimmillaan asukaslähtöinen konsepti, jossa asukkaat hyödyntävät myös hankkimaansa asuntovarallisuuttaan palvelujen kustannuksiin. Viidentoista prosentin asumisoikeusmaksun jälkeen edellisen asunnon myynnistä saatua tuloa voi käyttää pikku hiljaa lisääntyvään palvelutarpeeseen ja muuhun omaan hyvinvointiin. Asukaslähtöisyys toteutuu, kun yhdistys on aidosti asukkaiden hallinnassa.

Jyväskylässä asialla ovat kaupungin keskeisistä virkatehtävistä eläkkeelle siirtyneet innovaattorit. Jason puheenjohtajana toimii kaupungin entinen hankejhtaja Olavi Niemi ja yhdistyksen strategiaa kehittelee entinen perusturvajohtaja Sakari Möttönen. Eri alojen osaamista ja kokemusta löytyy yhdistyksen piiristä runsaasti, kuten tulee tapahtumaan kaikkialla, kun hyvin koulutetut, yksityisen ja julkisen sektorin eri tehtävissä elämänuransa toteuttaneet ihmiset siirtyvät eläkkeelle.

Esteettömyys, lähipalvelut ja yhteisöllisyys

Jason koolle kutsumassa keskustelussa olivat paikalla Jyväskylän apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto sekä asuntotoimen, maankäytön, kaavoituksen ja perusturvan vastuuhenkilöt ja tietenkin Jason keskeiset henkilöt kuten vanhusneuvoston puheenjohtaja. Ikääntyvän kaupungin kehittäminen on yhtäaikaisesti kaavoitusta, tonttipolitiikkaa, liikennejärjestelmän kehittämistä, vanhusten kotipalvelujen ja koko palvelujärjestelmän kehittämistä. Kaupungin tekninen virasto onkin palkannut erikseen asiantuntijan vanhusten ja vammaisten erityiskysymyksiin.

Olavi Niemi ehdotti tulevien senioritalojen sijoittamista suurmarkettien läheisyyteen.

Päivittäistavarapalvelut ovat vanhusten kannalta keskeisiä palveluja ja kaupan muuttunut rakenne on otettava realiteettina huomioon. Sakari Möttönen korosti yhteisöllisyyttä Jason ydinideana: vanhenevan ihmisen terveyden ja toimintakyvyn kannalta lamaannuttavinta on yksinäisyys.

Ulla-Maija Laiho