Skanska Talonrakennus Oy ja Varttuneiden Asumisoikeusyhdistys Jaso ry ovat 28.10.2013 allekirjoittaneet sopimuksen Huhtakeskuksen senioritalon rakentamisesta Jyväskylän Huhtasuon alueelle.

Viisikerroksisen senioritalon rakentaminen käynnistyy heti, ja hanke valmistuu syksyllä 2014. Kyseessä on Jason ensimmäinen senioritalohanke. Taloon tulee 42 asumisoikeusasuntoa, ja rakennuksen kokonaisala on noin 3 100 bruttoneliömetriä ja tilavuus noin 9 600 kuutiometriä.

Talon suunnittelusta on vastannut Arkkitehtipalvelu Oy Jyväskylästä, pääsuunnittelijana Jan Niukkanen.

Toimintamallimme mukaisesti kävelyetäisyyden päästä löytyvät esimerkiksi päivittäistavarakauppa, terveysasema, kirjasto sekä kirkko. Jason asumisoikeustalossa asukkaat asuvat turvallisesti omissa kodeissaan, jonka lisäksi esteetöntä yhteistä toimintatilaa on sekä sisällä että ulkona. Talossa työskentelee toiminnanohjaaja, joka auttaa asukkaita hankkimaan heidän omia tarpeitaan vastaavia palveluja sekä tukitoimia sekä tukee harrastustoiminnassa.

Varttuneiden asumisoikeustaloissa asuminen on yhteisöllistä. Tilat mahdollistavat aktiivisen ja monipuolisen yhdessäolon ja harrastetoiminnan lähes saman ikäisten asukkaiden kesken. Kukin asukas osallistuu toimintoihin omien halujensa ja kykyjensä mukaan. Tavoitteena on, että talossa on asukkaiden toimintakykyä tukevat sosiaaliset suhteet ja lämmin, keskinäisen avun ilmapiiri.

Jason ensimmäisen senioritalon toteutukseen saadaan tukea sekä Raha-automaattiyhdistykseltä että ARA:lta.

Jaso suunnittelee toteuttavansa myöhemmin myös toisen senioritalon ensimmäisen naapuriin. Jyväskylän kaupunki on varannut Huhtakeskuksesta toisen samanlaisen tontin senioreiden käyttöön. Toisen vaiheen suunnittelu on jo aloitettu. Talot on tarkoitus yhdistää yhteisiä tiloja sisältävällä yhdysosalla toisiinsa. Jyväskylän kaupungin kanssa käydään parhaillaan myös neuvotteluja sopivien tonttien löytymisestä senioritaloille muihin kaupunginosiin. Yhteisöllisen senioritalon malli on herättänyt paljon kiinnostusta seniori-ikäisissä. Ykkösvaiheen asunnoista on enää muutama vapaana ja kakkosvaiheeseenkin on hakemuksia tullut jo runsaasti, vaikka varsinaista keskitettyä hakuaikaa ei vielä ole ollutkaan.