Naapuriapu ja yhteisöllisyys – ”Toinen toistemme Ilona”

Asukkaille turvaa ja tukea antaa myös talossa vallitseva keskinäisen avun ilmapiiri ja naapuriapu.

Asukas voi halutessaan hyödyntää osaamistaan kaikkien hyväksi ja kokea samalla itsensä merkitykselliseksi. Asukkaiden oma aito osallistaminen ja aktivointi ovat toimintamallissa keskeinen asia.

Asukastoiminta – ”Ihminen tavattavissa”

Asukastoiminnalla edistetään varttuneiden ihmisten toimintakykyä, itsenäistä elämää sekä aktiivista osallistumista yhteiskuntaan.

Taloissa on asukastoiminnanohjaaja, joka koordinoi ja auttaa asukkaita yhteisen toiminnan järjestämisessä sekä antaa henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta arkielämään liittyvissä asioissa, joista tämän päivän yhteiskunnassa ikääntyvän voi olla vaikeaa selvitä yksin.

Toiminnanohjaajan tuoma turva on monelle yksin asuvalle myös todella tärkeä tuki, etenkin jos omaiset ovat kaukana tai heitä ei ole.

Yhteiset tilat- ”Elämää yhdessä”

Ilona talojen keskeinen elementti on viihtyisiksi sisustetut ja toimintaan houkuttelevat yhteiset tilat ja piha-alueet, jotka ovat talon asukkaiden oman asunnon jatke. Ilona-taloissa on monenlaiseen toimintaan muuntuva olohuone, kahvittelun ja ruokaharrastukset mahdollistava keittiö, kuntosali, saunaosasto, pesula sekä erilaisten hyvinvointipalvelujen tarjoamisen mahdollistava hyvinvointihuone.

Asukkaat kokoontuvat yhteisiin tiloihin tapaamaan naapureitaan, harrastamaan ja viettämään aikaansa.
Yhteisöllisyys on toimintamallin tarjoama mahdollisuus, ei velvollisuus.

Laadukas, turvallinen ja esteetön

Jason senioritaloissa jokaisella asukkaalla on oma laadukas asunto, jossa turvallisuus ja esteettömyys on huomioitu.
Myös asunnon varustelussa on toteutettu niitä asioita, joilla voidaan helpottaa ikääntyneen arjesta selviytymistä.

Keskeinen sijainti

Ilona talot sijaitsevat keskeisillä paikoilla, lähellä tarvittavia peruspalveluita tai siten, että palvelut ovat saavutettavissa julkisin kulkuneuvoin.