Yhteisöllisiä seniorikoteja Tikkalan kylään

Varttuneiden asumisoikeusyhdistys Jaso on ollut kehittämässä Jyväskylän lähimaaseudulle Tikkalan kylään uudenlaista yhteisöllisen senioriasumisen muotoa. Näin Jaso tekee sääntöjensä mukaisesti muiden yhteisöjen kanssa kehittämistyötä, jolla poistetaan yksinäisyyttä ja autetaan vanhusväestöä selviytymään arkielämässä. ARA myönsi Varttuneiden asumisoikeusyhdistys Tikkalan Jasolle huhtikuussa 2020 kehittämisrahaa yhteisöllisten osuuskunta-asuntojen pilottihankkeelle. Hankkeen yhteistyöryhmään ovat kuuluneet Tikkalan Jason lisäksi Jaso, Jaso Asunnot Oy, Keski-Suomen kylät ry ja Jyväskylän kaupunki. Tikkalassa seniorikotien hallinnasta tulee vastaamaan asunto-osuuskunta, jonka vuokralaisia osuuskunnan jäsenet eli asukkaat ovat.

Tikkalan Jason hallitus päätti kokouksessaan 24.2.2021 nimetä osuuskunta-asunnot Helmi-kodeiksi. Nehän rakennetaan Jyväskylän yleiskaavassa kylähelmeksi nimettyyn Tikkalaan. Kylämaisemaan rakennettava pientalojen yhteisö on kiinnostanut paitsi kylillä asuvia ikäihmisiä myös kantakaupungin alueella asuvia eläkkeelle jääviä tai eläkevuosia viettäviä kaupunkilaisia, jotka miettivät vaihtoehtoja tulevaan asumiseen. Asuntojen varaaminen on käynnissä. Rakentamisen vaiheeksi arvioidaan vuodet 2021 – 2022. Kuvaukset asunnoista ja Tikkalasta lähikylineen: pokokorpilahti.fi

Lisätietoja ja varaukset:
Tikkalan Jaso
Paula Määttä, puheenjohtaja
0405481544, pamaatta@gmail.com